Press "Enter" to skip to content

Penemuan dari banyak kajian telah menunjukkan bahawa pekerjaan sebenarnya dapat meringankan tekanan ibu sebagai penyertaan dalam tenaga kerja membantu meningkatkan prestij ibu

Penemuan dari banyak kajian telah menunjukkan bahawa pekerjaan sebenarnya dapat meringankan tekanan ibu sebagai penyertaan dalam tenaga kerja membantu meningkatkan prestij ibu , meningkatkan kemerdekaan dalam tenaga kerja, menikmati manfaat emosi dan mental yang lain (KeeJiar, Yeoa and Sieak Ling, Teob).Oleh itu terdapat kemurungan dan kecemasan yang lebih rendah di kalangan ibu bekerja berbanding wanita yang berada di rumah (KeeJiar, Yeoa and Sieak Ling, Teob).Sebaliknya, ibu tidak bekerja sangat terdedah kepada stres. Masa hubungan panjang dengan kanak-kanak, beban pekerjaan rumah tangga dan potensi kehilangan harga diri apabila identiti diri seorang wanita ditanggung oleh peranannya sebagai ibu dan isteri adalah sebab-sebab untuk menyebabkan tekanan ibu di rumah . Oleh kerana tanggungjawab utama ibu di rumah adalah menjaga keluarga, ibu di rumah menghabiskan lebih banyak masa di rumah dan dengan anak-anak mereka daripada ibu yang bekerja. Oleh sebab itu, tekanan dari tugas dan tanggungjawab ibu bapa harian yang berulang, berulang, dan menjengkelkan ini merupakan punca utama tekanan keibubapaan (KeeJiar, Yeoa and Sieak Ling, Teob).Sebagai contoh, ibu yang mempunyai stres lebih kecil atau tidak mempunyai stres dapat memperoleh persekitaran pertumbuhan yang baik kepada anaknya, ibu tidak akan memarahi kanak-kanak tanpa apa sebab.
Sikap positif ibu bekerja juga ditunjukkan dalam interaksi ibu bapa dan anak positif dan pencapaian sekolah kanak-kanak. Walaupun ibu bekerja yang bekerja lebih sedikit menghabiskan masa kerja rumah, kajian menunjukkan bahawa mereka lebih cenderung untuk berkongsi tanggungjawab penjagaan anak dengan suami atau ahli dewasa lain dalam keluarga (Nasruddin Yunos and Johari Talib).Selain itu, Milne di al. (1986) juga menunjukkan bahawa pekerjaan ibu mungkin mempunyai kesan positif terhadap pencapaian pendapatan rendah. Kesan berbeza-beza dengan tempoh masa bekerja, contohnya pencapaian seorang anak yang ibu bekerja sepenuh masa adalah lebih rendah daripada pencapaian seorang anak yang ibu tidak bekerja.(Nasruddin Yunos and Johari Talib) menunjukkan bahawa jadual kerja tidak normal ibu dikaitkan dengan peningkatan masalah tingkah laku kanak-kanak dan penurunan nilai ujian masing-masing.
Walau bagaimanapun, (KeeJiar, Yeoa andSieak Ling, Teob) menunjukkan walaupun manfaat pekerjaan kaum ibu berpendapatan rendah, pencapaian sekolah kanak-kanak masih bergantung kepada pendidikan ibu, ini menunjukkan pencapaian pendidikan ibu bapa berkaitan dengan status pekerjaan dan dalam beberapa aspek keadaan kerja; apabila sikap terhadap status pekerjaan adalah kongruen, kanak-kanak menunjukkan pelarasan yang lebih baik dan lebih kompeten di sekolah daripada kanak-kanak ibu dengan sikap kerja yang tidak serasi .Tambahan pula ,berdasarkan (Nasruddin Yunos and Johari Talib ) , status pekerjaan ibu bapa adalah berkaitan dengan kecerdasan kanak-kanak, pencapaian sekolah, motivasi intrinsik, dan kematangan sosial. Kajian ini menunjukkan bahawa status pekerjaan yang lebih tinggi dikaitkan dengan pencapaian yang lebih tinggi, aspirasi, dan motivasi pada ibu bapa dan motivasi yang lebih tinggi juga berkaitan dengan penglibatan yang lebih tinggi dalam kerja sekolah kanak-kanak.

Rujukan:
https://www.bizresearchpapers.com/15.Yunos.pdf
https://ac.els-cdn.com/S1877042813020545/1-s2.0-S1877042813020545-main.pdf?_tid=9cfd1d74-e8c0-4798-9a49-0392261bfe86&acdnat=1531471307_61503508f2acb93c3cf2f196248a37ba

Pssst… we can write an original essay just for you.
Any subject. Any type of essay.
We’ll even meet a 3-hour deadline.


Get your price
x

Hi!
I'm Lily

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out